Zuzana Taşyürek

About me

My professional career, just like my life, has been very colourful, full of twists, diligent study, hard work, great commitment, and continuous inner growth.

Porevoluční euforie a neopakovatelná atmosféra –  provázející období změn a nových začátků –  mě i přes mé výborné studijní výsledky a nadání odklonila od původního přesvědčení studovat na vysoké škole předměty psychologii nebo cizí jazyky. Přijatelným kompromisem se zdálo studium oboru radiologický asistent. V době mého pětiletého působení v oboru v Ústřední vojenské nemocnici Praha získávaly počítačové technologie dominantní postavení v radiodiagnostice, což mě ovlivnilo natolik, že jsem se začala o počítače blíže zajímat. S nástupem Windows 95 na světový trh bylo o mém příštím zaměření definitivně rozhodnuto. Po získání adekvátního vzdělání jsem v roce 1997 zahájila lektorskou činnost v oblasti výpočetních technologií a Microsoft Office ve školících zařízeních KB Zbraslav a ČSOB Praha. Paralelně jsem působila jako diplomovaný trenér kulturistiky a fitness.

Přes veškeré mé dosavadní zájmy a pracovní zaměření nakonec zvítězilo mé nadání na jazyky. Plynně jsem hovořila anglicky, německy a rusky. Turecký jazyk byl pro mě tedy velká výzva. Turecko, které jsem v roce 1998 navštívila, jeho jazyk, kultura, mezilidské a rodinné vztahy, atmosféra a země jako taková – to vše mě naprosto okouzlilo. Od roku 1999 jsem žila v Istanbulu, v letech 2004 – 2016 v Antalyi. V roce 2001 jsem zahájila svou překladatelskou a tlumočnickou činnost v rámci ITBG – İstanbul Tercüme Büroları Grubu (Skupina překladatelských firem Istanbul) a přibližně ve stejné době začala moje dlouhodobá a stále trvající spolupráce s Generálním konzulátem ČR v Istanbulu. Během pobytu v Istanbulu jsem rovněž pracovala jako poradce pro zahraniční obchod ve firmě Gold Grup Kuyumculuk Ithalat ve Ihracat San. ve Tic. A.Ş. (Altıbaş Holding). V překladatelské a tlumočnické činnosti jsem pokračovala i v Antalyi se statutem přísežného soudního tlumočníka, registrovaného na 3. a 13. notářství Antalya. Dále stojí za zmínku i práce delegáta pro firmu DE&HA Turizm a asistenta zahraničního obchodu ve firmě Ercan Makina Ltd. Antalya. V roce 2010 jsem získala turecké občanství.

Po návratu do České republiky v roce 2016 se má překladatelská a tlumočnická činnost rozšířila o výuku tureckého jazyka pro začátečníky i pokročilé studenty. Mohu jen konstatovat, že právě lektorská činnost mi umožňuje plně využít mé schopnosti učit a předávat znalosti a zkušenosti lidem, kteří to potřebují. Tato práce mě naplňuje a především velmi těší.

The status of a court interpreter in the Czech Republic is incompatible with my personal life, as the obligations associated with it are very demanding in terms of time and organization.

Hlavní náplní mé práce je v současnosti finanční poradenství a služby s tím spojené. Mým cílem  je poskytovat profesionální služby klientům, kteří se na mě obrací s prosbou o pomoc při řešení jejich stávající finanční situace nebo při hledání způsobu realizace jejich plánů do budoucna. A to nejkrásnější na této práci je skutečnost, že se mohu opřít o mé dosavadní pracovní i osobní zkušenosti, ale přijde si na své i můj pozitivní vztah k lidem, touha hledat  originální řešení a především můj nevyléčitelný altruismus.