Zuzana Taşyürek

O mně

Moje profesní dráha, stejně jako můj život, byla velmi pestrá, plná zvratů, pilného studia, houževnaté práce, velkého nasazení a nepřetržitého vnitřního růstu.

Porevoluční euforie a neopakovatelná atmosféra –  provázející období změn a nových začátků –  mě i přes mé výborné studijní výsledky a nadání odklonila od původního přesvědčení studovat na vysoké škole předměty psychologii nebo cizí jazyky. Přijatelným kompromisem se zdálo studium oboru radiologický asistent. V době mého pětiletého působení v oboru v Ústřední vojenské nemocnici Praha získávaly počítačové technologie dominantní postavení v radiodiagnostice, což mě ovlivnilo natolik, že jsem se začala o počítače blíže zajímat. S nástupem Windows 95 na světový trh bylo o mém příštím zaměření definitivně rozhodnuto. Po získání adekvátního vzdělání jsem v roce 1997 zahájila lektorskou činnost v oblasti výpočetních technologií a Microsoft Office ve školících zařízeních KB Zbraslav a ČSOB Praha. Paralelně jsem působila jako diplomovaný trenér kulturistiky a fitness.

Přes veškeré mé dosavadní zájmy a pracovní zaměření nakonec zvítězilo mé nadání na jazyky. Plynně jsem hovořila anglicky, německy a rusky. Turecký jazyk byl pro mě tedy velká výzva. Turecko, které jsem v roce 1998 navštívila, jeho jazyk, kultura, mezilidské a rodinné vztahy, atmosféra a země jako taková – to vše mě naprosto okouzlilo. Od roku 1999 jsem žila v Istanbulu, v letech 2004 – 2016 v Antalyi. V roce 2001 jsem zahájila svou překladatelskou a tlumočnickou činnost v rámci ITBG – İstanbul Tercüme Büroları Grubu (Skupina překladatelských firem Istanbul) a přibližně ve stejné době začala moje dlouhodobá a stále trvající spolupráce s Generálním konzulátem ČR v Istanbulu. Během pobytu v Istanbulu jsem rovněž pracovala jako poradce pro zahraniční obchod ve firmě Gold Grup Kuyumculuk Ithalat ve Ihracat San. ve Tic. A.Ş. (Altıbaş Holding). V překladatelské a tlumočnické činnosti jsem pokračovala i v Antalyi se statutem přísežného soudního tlumočníka, registrovaného na 3. a 13. notářství Antalya. Dále stojí za zmínku i práce delegáta pro firmu DE&HA Turizm a asistenta zahraničního obchodu ve firmě Ercan Makina Ltd. Antalya. V roce 2010 jsem získala turecké občanství.

Po návratu do České republiky v roce 2016 se má překladatelská a tlumočnická činnost rozšířila o výuku tureckého jazyka pro začátečníky i pokročilé studenty. Mohu jen konstatovat, že právě lektorská činnost mi umožňuje plně využít mé schopnosti učit a předávat znalosti a zkušenosti lidem, kteří to potřebují. Tato práce mě naplňuje a především velmi těší.

Statut soudního tlumočníka v ČR se neslučuje s mým osobním životem, neboť povinnosti s tím spojené jsou časově a organizačně velmi náročné.

Hlavní náplní mé práce je v současnosti finanční poradenství a služby s tím spojené. Mým cílem  je poskytovat profesionální služby klientům, kteří se na mě obrací s prosbou o pomoc při řešení jejich stávající finanční situace nebo při hledání způsobu realizace jejich plánů do budoucna. A to nejkrásnější na této práci je skutečnost, že se mohu opřít o mé dosavadní pracovní i osobní zkušenosti, ale přijde si na své i můj pozitivní vztah k lidem, touha hledat  originální řešení a především můj nevyléčitelný altruismus.