Zuzana Taşyürek

S čím Vám mohu pomoci

Jsem perfekcionista, a je pro mne tedy naprosto nezbytné, aby vše, co přeložím, odpovídalo svým obsahem originálu.

Volný překlad není má doména a ke každé zakázce přistupuji s důrazem na přesné vyjádření toho, co mělo být řečeno. Každé slovo či slovní obrat má svůj význam a je důležité zachytit podstatu věci, myšlenku, emoci, zkrátka zabránit tomu, aby to podstatné, co má být vyjádřeno, se ztratilo v překladu.

Tlumočení a překlady

Výuka tureckého jazyka

Ve výuce turečtiny jsem našla sebe samu a možnost zúročit své pedagogické ambice. Tato činnost mě maximálně těší. Mohu vidět výsledky své práce s každou následující vyučovací hodinou a zároveň mám zpětnou vazbu, do jaké míry je výuka vhodná a efektivní.